J a s a n k a - místo, kde si lidé a příroda vzájemně naslouchají

backup content

Projekty
-------------------------------------------

"Letní zážitková ekologie pro děti"
Cílem tohoto projektu je rozvíjet česko-polskou spolupráci nastartováním pořádání vzdělávacích pobytových akcí pro děti.

Učíme děti poznávat odlišnosti jiné kultury a využívat je k obohacení sebe sama. Pomáháme jim porozumět přírodě budovat si k ní kladný vztah, získat základní jezdecké dovednosti a rozvíjet pracovní návyky a smysl pro odpovědnost.

Umožňujeme dětem ze sociálně slabších rodin prožít pobyt v rodinné atmosféře a podpořit u nich rozvoj pozitivních vzorců chování a nalézání sebedůvěry.

Pořádáme dva zážitkově-vzdělávací pobyty s názvem Koňská skoropohádka, na kterých se setká vždy pět českých a pět polských dětí a společně putují do harmonické země Narnie. Cestou se učí rozvíjet své dobré vlastnosti pomocí her a aktivit v přírodě, učí se starat o koně a jezdit na nich. Děti se prostřednictvím příběhů vciťují do živých bytostí – zvířat, stromů, rostlin, poznají jejich úlohu a důležitost v přírodních ekosystémech a tyto znalosti rozvinou v praxi. Využíváme sezonní sociální zařízení tvořená kompostovacími toaletami, sprchou se solárním ohřevem vody a biozahrádku - jako praktickou ukázku trvale udržitelného životního stylu. Pobytů se účastní klienti Okresního Sdružení Středisek Pečovatelsko-Výchovných v Pačkově.


Partnerem projektu GMINNY ZARZĄD OŚWIATY v Ujazdu.

Na realizaci projektu se podílí Město Břidličná.

Projekt „Letní zážitková ekologie pro děti“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, „Překračujeme hranice“.