J a s a n k a - místo, kde si lidé a příroda vzájemně naslouchají

backup content

P o m á h a j í
-------------------------------------------

Granty  /  Firmy   /  Jednotlivci  /  Jiná podpora

Granty

V roce 2013 se nám podařilo získat grantovou dotaci v hodnotě 10 000,- Kč od Nadace Život umělce na Projekt „Výskej vísko, jsme si blízko“. Děkujeme. Město Břidličná nám poskytlo dotaci na jezdecký kroužek, Den stromů a program Limpopo – africké pohádky v celkové výši 8500,- Kč. Děkujeme.

Jiná podpora

Děkujeme všem příznivcům, rodině i kamarádům za jejich cennou podporu a pomoc.

Kolářovi umožňují našim koním přístup na pastvinu.
Novákovi poskytují zdarma pastevní ustájení pro naše koně a bezplatně pronajímají svou kisnu Montanu.
Martin Wedell a Markéta Lisá zdarma vytváří propagační materiály a spravuje webové stránky.
Filip Hněvkovský zdarma vypracoval projektovou dokumentaci na rekonstrukci domu.
Miloš Pánek nám za symbolickou cenu zapůjčil teepee na léto 2012, 2013.
Stránští věnovali kapsáře a povlečení jako vybavení do teepee.
Jana Jarolímová vypracovala a věnovala pracovní listy pro všechny účastníky táborů v roce 2012.
Lenka Krátká pravidelně obdarovává různými pamlsky naši drobnou zvěř.
Dobešovi krásně osvětlili a ozvučili představení Společnosti Dr. Krásy v albrechtickém kostele.
Penzion u Hradilů zdarma zapůjčil lavice a stoly na tábory a akce pro veřejnost