J a s a n k a - místo, kde si lidé a příroda vzájemně naslouchají

backup content

H i s t o r i e

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Usedlost Jasanka o.p.s. vznikla 17. 8. 2012 zápisem na Krajském soudu v Ostravě. Její zakladatelka Tereza Bělíková, která dlouhodobě působila jako lektorka výukových programů zaměřených na ekologickou výchovu a rozvojového vzdělávání, dramatické a výtvarné výchovy a věnovala se agroturistice a amatérskému divadlu se v roce 2011 rozhodla společně s Lukášem Stránským zakoupit statek v Albrechticích u Rýmařova a žít na venkově mimo civilizaci. K tomuto rozhodnutí jistě přispěl i rok strávený dobrovolnickou prací a cestováním po Africe.

2011 Z a č á t k y

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Statek jsme v létě 2011 doslova vysekali z kopřiv a invazní vegetace, ze dvora vyvezli několik vleček odpadu a šrotu, očistili stodolu od několikametrového nánosu hnoje a strhli několik přístřešků z balíků slámy, dřevěných desek, palet a plechu – tolik připomínajících africké slumy. Atmosféru prvního léta zachránil příjezd našich dvou prvních koní a fakt, že nám bývalí majitelé manželé Novákovi poskytli 5 ha pastvinu jako výběh a jízdárnu pro koně. Postupně jsme se začali seznamovat se starousedlíky, kteří z ulice hleděli do dvora a v úžasu sledovali „ty blázny“, co koupili „vybydlený dům po kovbojovi“. Z jejich vyprávění jsme se dozvěděli něco ze smutné historie statku, která sice poznamenala vzhled domu, ale zároveň mu vtiskla poetické kouzlo, které oslovilo tvůrce filmu Divoké včely, který se u nás natáčel a vypráví o těžkých životních podmínkách zdejších lidí.

Protože nám situace místní komunity není lhostejná, rozhodli jsme se přispět k jejímu rozvoji. Vypracovali jsme koncept využití našeho starého statku nejen k vlastnímu bydlení, ale i s cílem otevřít a nabídnout jeho prostory místní komunitě a turistům. A tak se z nás stala neziskovka.

2012 Naše první sezóna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Činnost Jasanky jsme zahájili na jaře 2012 otevřením jezdeckého kroužku, do kterého se přihlásily a pravidelně navštěvovaly děti z okolí. Dětem jsme se věnovaly i během letních prázdnin, kdy proběhly tři turnusy pobytových táborů a jeden příměstský tábor. Bylo to příjemné, ale i náročné léto. Díky skvělým vedoucím, kteří nám dobrovolně pomáhali jsme ho úspěšně zvládli. Několik dětí si tábor v menším rozsahu přijelo zopakovat i na podzimní prázdniny.

Nezanedbávali jsme ani místní komunitu a podíleli se na třech komunitních akcích pro veřejnost. V červnu to byla Noc kostelů a Svatotrojická pouť, kde jsme se ve spolupráci s Farností Břidličná zapojili do celorepublikové akce. Pouť byla doprovázena divadelním vystoupením Společnosti Dr. Krásy a statečným vozatajem Tomášem Měrkou s rodinou a dvěma krásnými koňmi.

V září jsme přispěli k tradičnímu Pásmu kostelnímu, které pořádá Sdružení pro záchranu kostela Sv. Trojice a přilehlých památek.

A s prvním svatomartinským sněhem jsme na Jasance uvítali mateřské centrum Sluníčko a spolu s Katkou Fryblíkovou připravily program pro děti složený z krátkého divadélka o životě svatého Martina, jízdy na koni a dalšími aktivitami.

V prvním roce naší existence jsme navázali spolupráci s Paprskem pro Břidličnou a připojili se k jejich úsilí o podporu dětí ze sociálně slabších rodin, kterým nabízíme možnost trávit volný čas u nás na statku nebo v divadelním kroužku v rámci vznikajícího Klubu Jasanka.

Užili jsme si i několik dlouhých výletů na koních, zmapovali okolí a navrhli několik tras hipostezek do projektu Moravskoslezského kraje. Nejdelším a nejvýznamnějším výletem byla pro nás návštěva Penzionu u Hradilů, kde jsme s našimi koňmi zpestřili místní akci, která se nám velmi líbila. A těšíme se na další společné zážitky.

2013 Nejsme na to sami

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V roce 2014 jsme pokračovali dál v tom, co se nám dařilo předešlý rok. Získali jsme dokonce podporovatele a pomocníky. Za pomoci zaměstnanců firmy OSRAM jsme začali stavět hřiště v přírodním stylu. Vytvořili jsme společně proutěný labyrint. Díky Nadaci Život umělce jsme zrealizovali zajímavé akce pro veřejnost. Svatotrojickou pouť, Den zvířat a divadelní představení o sv. Františkovi v kostele v Albrechticích u Rýmařova.

Do aktivit jsme zapojili nejen děti z našeho jezdeckého kroužku a z divadelního kroužku při farnosti Břidličná, ale i dospělé. Na herecké výkony místních zemědělců manželů Novákových a pana faráře Petra Oskwarka se jen tak nezapomene.
Postupně se rozrostl náš zvěřinec. Přibyly dvě kozy, dva koně a jeden nalezený pes. Skóre: pět koní na pět koček, dvě kozy na dva psy.

A o zábavu je postaráno.